24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

KORONAVIRUSTIEDOTE ASIAKKAILLEMME JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME

KORONAVIRUSTIEDOTE ASIAKKAILLEMME JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME

Jaa tämä:

TOI­MIS­TOM­ME SUL­JET­TU TOISTAISEKSI

Toteu­tam­me koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­tä hidas­ta­via toi­men­pi­tei­tä suo­jel­lak­sem­me asiak­kai­tam­me, hen­ki­lös­töäm­me ja vesi­huol­to­pal­ve­lui­den toimitusvarmuutta.

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me nor­maa­lis­ti klo 8-16 puhe­li­mit­se nume­ros­sa 0400 609 703 ja säh­kö­pos­tit­se asiakaspalvelu@vokhuoltopalvelut.fi

Kii­reel­li­sis­sä asiois­sa otta­kaa yhteyt­tä päi­vys­tys­nu­me­roon 0400 271 607

Seu­raam­me viran­omais­ten ohjei­ta ja päi­vi­täm­me omaa ohjeis­tus­tam­me nii­den perusteella

STM ja MMM ohjeis­ta­vat vesi­huol­to­lai­tok­sia varau­tu­maan koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maan tautiepidemiaan

Avoimet ovet 28.6.2019 - Kiitos osallistumisesta!

Jaa tämä:

Kii­täm­me kaik­kia 28.6.2019  avoi­miin oviin osal­lis­tu­nei­ta onnis­tu­nees­ta päi­väs­tä sekä mie­len­kiin­nos­ta yri­tys­täm­me koh­taan. Toi­vo­tam­me Hyvää ja aurin­kois­ta kesää kai­kil­le! VOK huol­to­pal­ve­lut Oy