24/7 päivystys: 040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 8-16): 040 060 9703

24/7 päivystys
040 027 1607

Asiakaspalvelu (klo 7-21)
040 060 9703

VOKmuutpalvelut

Kysy lisää muista palveluista soittamalla numeroon 0400 967 590.

Tuo­tam­me yhteis­työ­kump­pa­nei­den kaut­ta mm. seu­raa­via palvelua

 • pos­su­tus
 • vesi­ver­kos­ton sulatus
 • vie­mä­ri­ver­kos­ton tukos­ten avaaminen
 • sula­tuk­set
 • vie­mä­ri­ku­vauk­set

Tarjouspyyntö

 • Tarjouspyyntö

 • Yhteystiedot

 • Jos toi­vot­te yhtey­den­ot­toa säh­kö­pos­tit­se, jät­tä­kää sähköpostiosoitteenne.
 • Jos toi­vot­te yhtey­den­ot­toa puhe­li­mit­se, jät­tä­kää puhelinnumeronne.
 • Yhteydenottotapa

 • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää koskemattomaksi.