Muu­ta­ma kes­ki­suo­ma­lai­sia vesi­­huol­­to-osuus­­kun­­tia raken­ta­mi­sen aika­na joh­ta­nut­ta aktii­via päät­ti perus­taa vesio­suus­kun­tien tar­pei­ta var­ten pal­ve­lu­yh­tiön jo raken­ta­mi­sen aika­na. Aja­tel­tiin sil­loin, että ver­kos­to­ja kan­nat­taa yllä­pi­tää ammat­ti­mai­ses­ti. Vesio­suus­kun­tien omis­ta­mien vesi­huol­to­ver­kos­to­jen inves­toin­nit ja raken­ta­mi­nen maa­seu­dul­la on ollut jopa usei­den mil­joo­nien euro­jan arvoi­sia hankkeita.

lue lisää